Продукти

МетЛайф предоставя иновативни решения на корпоративни клиенти за застрахователни програми „Придобивки за служителите“. Един застрахователен план, създаден според нуждите на Работодателя и който защитава здравето, живота и стандарта на служителите му, е мощен мотивационен инструмент за тях и е от полза за всяка една компания. Тези продукти демонстрират персоналната загриженост на компанията към всеки един служител по начин, който значително се различава от осигуряването на заплата или бонус. Това спомага за повишаване на мотивацията, лоялността и продуктивността на служителите. Чрез въвеждането на подобни планове се създава работна среда в унисон с ценностите на компанията, като същевременно с това се осигурява финансовото спокойствие на служителите и техните семейства в случай на непредвидени обстоятелства.

Групови застраховки Живот и Злополука

МетЛайф (MetLife Inc.) предлага иновативни решения за корпоративни застраховки „Живот” и „Злополука” и  допълнителни медицински планове към тях. Ние с стремим да намерим най-доброто решение за вас. Нашата компания Ви предоставя възможност да включите само избрани категории служители и да разделите покритията им спрямо различни критерии, да комбинирате плановете и да разсрочвате премията си.

Научете повече за Групови застраховки Живот и Злополука

Научете повече за Групови застраховки Живот и Злополука

Групова застраховка „Живот”

Покритите рискове са следните:

Групова застраховка „Злополука”

Защита за Вашите служители

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

Задължителна застраховка Трудова злополука

Задължителна застраховка Трудова злополука