Условия за ползване

1 Ноември 2010

Забележка
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО. ВЛИЗАЙКИ И ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ И НЕГОВИТЕ СТРАНИЦИ (ОБЩО ТОЗИ „САЙТ”) ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С  И ПРИЕМАТЕ ИЗЦЯЛО ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

МЕТЛАЙФ МОЖЕ  ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРОМЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ. АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ВЛИЗАТЕ И ПОЛЗВАТЕ САЙТА СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРОМЕНИ, СЕ ПРИЕМА ЧЕ СТЕ СЪГЛАСЕН С ПРОМЕНИТЕ. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕУСТАНОВЕТЕ ДОСТЪПА СИ ДО ТОЗИ САЙТ НЕЗАБАВНО. 

За връзка с МетЛайф моля пишете ни на адрес: София 1404, бул. „България” № 75

Не всички потребители ще могат да използват продуктите и услугите описани в уебсайта, и ние си запазваме правото индивидуално и в диалог с Вас да определяме условията и изискванията  при които можете да се ползувате  от нашите продукти или услуги. 

Copyright © 2010 MetLife, Inc. Всички права запазени.

Авторската работа съдържаща се в този сайт, включително, но не само текст, дизайн, софтуер, снимки, графики, звук, записи, информация за източници и съдържание са собственост на МетЛайф. Такава авторска работа и извънредно лицензирани материали са защитени от международните закони и договори за защита на авторските права, и не могат да бъдат променяни, копирани, репродуцирани, публикувани, изтегляни, препращани, показвани публично, използвани за производство на неоригинални произведения, свързвани, прехвърляни, продавани или използвани по друг начин за публична или комерсиална цел без изричното писмено съгласие на МетЛайф.   

Забележка по отношение на Търговска марка и Служебен знак
METLIFE®
 е търговска марка на Метрополитън Лайф Иншурънс Къмпани.  Други отличителни думи и символи използвани в този сайт за идентифициране на МетЛайф или продукти и услуги предлагани от компанията, са търговски марки или служебни знаци на МетЛайф. Не можете да променяте, копирате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляте, препращате, показвате публично, използвате за производство на неоригинални произведения, продавате или използвате по друг начин за публична или комерсиална цел, която и да е търговска марка или служебен знак без изричното писмено съгласие на МетЛайф.

Предоставяне на информация
Всяка информация, която Вие изпращате на МетЛайф чрез този уеб-сайт, става собственост на МетЛайф. Такава информация следва да бъде използвана свободно за всякакви цели, включително идеи, концепции и познания или техники съдържащи се в тази информация. МетЛайф не може да бъде задължавана да третира изпратената информация като конфиденциална, освен ако това е предварително договорено или се изисква от закона.

Cookies
Този уеб-сайт използва cookies – Моля погледнете изложението за защита на лични данни .

Използване на Информация и Материали 
Този сайт е създаден само с информационна цел и не е предвидено да бъде използван за получаване на  законов, счетоводен или друг професионален съвет. 


Съдържанието на този сайт, включително сроковете, условията и описанията в него могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Неоторизирана употреба или влизане в този сайт, както и злоупотребата с пароли или информация съдържаща се в този сайт са строго забранени.  

Не всички продукти и услуги представени в този сайт са налични във всички географски райони.  Използването на конкретни продукти и услуги е предмет на финално потвърждение от МетЛайф. По отношение на информацията, продуктите и услугите предлагани чрез този сайт, МетЛайф не извършва разпространение или привличане, на което и да е лице да използва каквато и да е информация, продукти, услуги или материали в юрисдикция, където такава информация, продукти, услуги или материали са забранени от закона. Информацията съдържаща се в този сайт не е предназначена за предлагане или привличане на покупка на ценни книжа на МетЛайф или други ценни книжа или финансови инструменти. 

 

Връзки с други сайтове
МетЛайф може да публикува в този сайт връзки и препратки към Уеб-сайтове поддържани и управлявани от трети страни, достъпът до които можете да имате достъп единствено по ваша преценка. МетЛайф не проследява и не носи отговорност за съдържанието, което можете да откриете при препратка към тези  уеб-сайтове. Публикуването на връзки в този сайт не означава препоръка или одобрение от страна на МетЛайф  на мнения, идеи, стоки, продукти, информация или услуги предлагани чрез тези свързани уеб-сайтове. Вашето участие  в които и да свързани сайтове, включително плащане и доставка на каквито и да е стоки, продукти или услуги се основава единствено на вашите отношения със доставчика на свързания сайт. МетЛайф не осъществява контрол над такива уеб-сайтове на трети страни и не представя и не  дава  никакви гаранции по отношение на съдържанието или на стоки, продукти или услуги предлагани чрез такива сайтове на трети страни. Вие изрично се съгласявате, че МетЛайф не е отговорно за каквито и да е загуби или щети във връзка с вашия достъп, използване или невъзможност да използвате такива уеб-сайтове или съдържание или стоките, продуктите или услугите  предлагани чрез такива уеб-сайтове. 

Отказ от гаранция 
ВИЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО ТОЗИ САЙТ И ГО ИЗПОЛЗВАТЕ НА СВОЯ СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ. ТОЗИ САЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ, ДИЗАЙН , СОФТУЕР,  ГРАФИКИ, ЗВУЦИ, ЗАПИСИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ,  ПРЕПРАТКИ КЪМ ИЗТОЧНИЦИ И ВРЪЗКИ, И ДРУГИ СА ОСИГУРЕНИ „КАКТО СА”, „КЪДЕТО СА” И „ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА НАЛИЧНИ”, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИЯ ЗА ИМЕ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ИЛИ НАРУШЕНИЕ. В ДОПЪЛНЕНИЕ НЕ СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ЧЕ В НЕГО НЯМА ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ „ОПАСЕН КОД”.

Ограничаване на Отговорността 
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МЕТЛАЙФ НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОВРЕДИ, ЗАГУБИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,  ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ИНДИРЕКТНИ, ПОСЛЕДСТВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ,  НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ  ЩЕТИ,  НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ТОЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ  ИЛИ ДРУГО,  ВЪЗНИКНАЛО В СЛЕДСТВИЕ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С  ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ТОЗИ САЙТ ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО, ИЛИ КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН САЙТ, ДОРИ И МЕТНЛАЙФ ДА Е УВЕДОМЕНА ЗА РИСКЪТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ  НА ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Освобождаване от отговорност
Вие се съгласявате да защитавате и предпазвате МетЛайф и съответните негови директори, членове на ръководството, служители и агенти, от каквито и да  e претенции и разходи, включително разходи за адвокат, възникващи от Ваше нарушение на тези условия за ползване или злоупотреба с този сайт или продуктите или услугите предлагани чрез този сайт.

  

Допълнителни условия 
Определени страници от този сайт може да съдържат отделни срокове и условия  в допълнение на тези Условия за ползване. В случай на противоречие, такива отделни срокове и условия трябва да бъдат водещи по отношение на продуктите и услугите предлагани или представени  на тези страници. 

Право на промяна или прекратяване
МетЛайф си запазва правото да променя продуктите и услугите предлагани в този сайт. Също така МетЛайф си запазва правото да прекратява достъпът Ви до такива продукти или услуги, или достъпът до този сайт, частично или изцяло, по всяко време.

Разделяне 
В случай че някой от сроковете или условията в тези Условия за ползване стане неприложим, останалите  срокове и условия остават в сила, а неприложимите срокове или условия  трябва да бъдат заменени от такива приложими срокове или условия които са най-близки до предвиденото чрез неприложимите срокове или условия. 

Водещо законодателство и юрисдикция 
Тези Условия за ползване представляват договор между Вас и МетЛайф. Вие се съгласявате че ползването на този сайт от Ваша страна ще се ръководи  и ще се осъществява в съгласие със законите на щата Делауеър, без да се отчита евентуално противоречие с тези закони, и в съгласие със законите на Съединените Американски Щати. Вие изрично се съгласяване да  се подчинявате единствено и само на юрисдикцията на Щата Делауеър.  

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
1 Ноември 2010


Това Изложение за Защита на личните данни има за цел да обясни практиките на МетЛайф по отношение на събирането и опазване на лични данни и информация. Този уеб-сайт на адрес www.alico.bg (Уеб-сайтът) представя на клиентите ни услугите предоставяни от МетЛайф и нейните клонове и филиали ( самостоятелно „МетЛайф” и общо „Компаниите на МетЛайф”, „ние”). Нашият адрес е “Алико България ЖЗД” ЕАД, бул. „България” 75, 1404 София, България

Нашите  политики за събиране и използване на данни по отношение на  посетителите на този Уеб-сайт са описани  в това изложение („Политика”). Чрез използването на този Уеб-сайт вие изразявате съгласието си с тази политика.

Какво представлява терминът „лични данни”?   
При запознаване с настоящата политика вие ще разберете, че терминът „лични данни” означава всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация или осъществяване на контакт с конкретно лице, като име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща. Когато става въпрос за „обща информация” това означава информация която не ни дава възможност да идентифицираме или осъществим контакт с конкретно лице, каквато е демографска информация, категория на покупката ( напр. „застраховка Живот”)  или посетители използващи определен браузър за достъп до Уеб-сайтът.  

Какви видове лични данни събира МетЛайф в този Уеб-сайт? 
МетЛайф не  събира лични данни чрез този Уеб-сайт.  Ако тази практика се промени в бъдеще, ние ще публикуваме променена Политика за защита на личните данни  съответствуваща на новите практики.

Събира ли МетЛайф друга информация за посетителите на Уеб-сайтът? 

Използването на Cookies
Cookies  представляват кратка информация поставяна на твърдия диск на компютър на посетителите  с цел улесняване на комуникацията и взаимодействието между Уеб-сайтът и посетителите и чрез които ние получаваме важна информация  за това как посетителите ползват Уеб-сайтът.  Уеб-сайтът използва cookies за да Ви осигури възможност да посещавате  предпочитани от Вас страници и началната страница и да ви позволи да посещавате скоро използвани връзки (като например към продукти и услуги) по-лесно.   Много уеб-браузъри са настроени да приемат cookies автоматично. Вие можете да настроите своя браузър да отказва cookies или да Ви уведомява при поставяне на cookies на Вашият компютър. Имайте предвид че при отказ от cookies при посещение на Уеб-сайтът определени часто от него може да не функционират правилно или толкова ефективно, колкото ако разрешите поставянето на cookies. . Вие няма да имате достъп до предпочитани страници, избрана начална страница или до скоро посетени връзки. В допълнение ние може да използваме услуга за дистанционно събиране на данни, чрез използване на така наречените"pixel tags," "web beacons," "clear GIFs" или подобни средства (общо наричани "Pixel Tags") . „Pixel tag” е електронен образ, често единичен пиксел (1х1), който често не е видим за посетителите на уеб-сайтът и може да бъде  свързан с cookies на твърдите дискове на компютрите на посетителите. Данните които ние събираме включват информация за това какви са операционната система и браузъра, които използвате, как придвижвате до нашия уеб-сайт и между отделните му страници и колко дълго се задържате на нашите уеб-страници. Тази информация е анонимна и не включва вашето име, адрес на електронна поща или друга информация за контакт. 

Споделя ли МетЛайф лични данни с други компании? 
МетЛайф не  събира лични данни чрез този Уеб-сайт.  Ако тази практика се промени в бъдеще, ние ще публикуваме променена Политика за защита на личните данни  съответствуваща на новите практики.

Какво прави МетЛайф с общата информация събирана чрез Уеб-сайтът? 
Тъй като общата информация събирана чрез Уеб-сайтът не Ви идентифицира персонално, ние можем да използваме общата информация да каквито и да е цели и да споделяме обща информация с трети страни с каквато и да е цел. Ние можем да споделяме информацията събирана чрез „cookies”, „Pixel Tags” и други подобни технологии  с други компании на МетЛайф и с трети страни, които са наши доставчици. Използването на тези данни е с цел подобряване   на нашият сайт в отговор на интересите на ползвателите и предоставяне на по подходяща и полезна информация. Например ние използваме обща информация събрана чрез Уеб-сайтът за оценка на начина по който се използва Уеб-сайтът. В допълнение ние бихме могли да събираме и анализираме информация за това колко посетители на ден са осъществили достъп до определена страница от Уеб-сайтът, колко дълго време са стояли на тази страница и къде са отишли след това. Тази информация ни позволява да определим кои страници са по интересни и популярни сред нашите посетители. По този начин ние можем да  осигурим на посетителите  по-добър и по –пълноценен уеб-сайт.

Какво се случва ако  аз се прехвърля чрез препратка към друг сайт и предоставя информация на този сайт, как ще се третира тази информация? Кои сайтове се покриват от тази политика за Защита на личните данни? 
Тази политика за Защита на личните данни се прилага за сайтът на МетЛайф; www.alico.bg

Тя не се прилага спрямо сайтове който са свързани или към които има препратки (включително сайтове на МетЛайф). За да разберете практиката по отношение на личните данни на такива сайтове, моля направете справка с изложението за Защита на личните данни на тези сайтове. 

Каква информация могат да събират трети страни чрез този Уеб-сайт? 
Ние можем да използваме трети страни - компании предлагащи рекламни услуги („Рекламисти”) за обслужване на рекламите на Уеб – сайтът. Моля, имайте предвид  че рекламните компании могат да използват  "cookies” , „Pixel Tags” и други технологии с цел, в допълнение, тези рекламни компании да проследяват  кои реклами са използвани от Вашият браузър и кои страници в Уеб сайтовете сте използвали в момента на представяне на тези реклами.  

Как МетЛайф защитава информацията на Уеб- сайта?  
МетЛайф не събира лични данни чрез Уеб-сайтът. МетЛайф уважава Вашата тайна и разбира че Вашето доверие е в основата на сътрудничеството Ви с нас.  По тази причина ние работим усърдно за защита на Вашата тайна.

Къде МетЛайф ще съхранява и поддържа информацията?
Сайтът се хоства във Великобритания.   Информацията се съхранява във Великобритания.

Промени в Политиката на МетЛайф за Защита на лични данни 
МетЛайф може да променя тази политика за Защита на личните данни  по всяко време в съответствие с приложимото законодателство, или в отговор на нашите обновени бизнес практики, без предварително уведомление. В случай на промяна ще публикуваме променената политика за Защита на личните данни на Уеб сайтът със датата, от която е в сила. 

Какво да направя ако имам въпрос или искам да се свържа с МетЛайф? 
Ако имате въпроси във връзка с тази политика моля пишете ни на:
600 North King Street, Wilmington, Delaware 19801, USA