МетЛайф в Света

МетЛайф по света

В световен мащаб, МетЛайф е една от най-големите компании. Със своята дългогодишна история, глобално присъствие и постоянен растеж, тя е предпочитан партньор за милиони клиенти.

.

Хората по света ни познават, като компания с огромна финансова сила, на която могат да се доверят. Чрез Фондация МетЛайф, инвестициите ни в множеството проекти по света и доброволческите инициативи, показват нашата социалната ангажираност и стремежа ни да опазим околната среда.

 

 

 

 https://www.metlife.com/assets/cao/corporate-responsibility/GRI/2015/Global_Impact_2015-GRI_Index.pdf