Корпоративни решения

Корпоративни решения

Имате ли въпроси?

Обадете се в централния ни офис:

02/ 818 62 00

Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви

или ще ви насочим към най-близкият до Вас офис.

 

МетЛайф България

МетЛайф Юръп – Клон България обслужва клиентите си, чрез:

 

  • Мрежа от професионални застрахователни консултанти в Агенция  
  • Отдел корпоративни решения
  • Брокери
  • Финансови институции
  • Нефинансови институции

 

Към настоящия момент компанията предлага пълен набор застрахователни и финансови продукти, които покриват както индивидуални, така и корпоративни клиенти, чрез структурирани, но гъвкави процеси за определяне на нуждите.

Продуктите “Живот” осигуряват възможност за дългосрочни спестявания, комбинирани със специализирани застрахователни покрития на риска за застрахованите лица - както деца, така и възрастни.

За корпоративните клиенти се предлагат специални продукти на

Групова застраховка „Живот“, лични злополуки и групови медицински планове, които са съчетани с пълна система за мониторинг на администрирането и изпълнението.


Предлагат се и специални продукти, създадени изключително за банкови клиенти, които наред с другото осигуряват защита на кредитополучателите.

 

Агенция

 

Обслужването на нашите индивидуални и корпоративни клиенти, с добре развита мрежа от компетентни застрахователни консултанти, е наша първостепенна цел.


Над 100 консултанта, които са подбрани, чрез специална процедура за подбор и са преминали специализирано обучение, сега се свързват с потенциалните клиенти и им предлагат гъвкави решения, които най-добре отговарят на бъдещите им нужди за сигурност и защита.

Професионалната консултантска услуга на компанията, изградена по световно доказани стандарти на работа, прави нашата директна търговска сила един сериозен и надежден човешки ресурс.


Тъй като почти всеки се нуждае от сигурност и гарантиран доход, ние обръщаме изключително внимание на това. Разработваме нашата клиентска база, чрез система за получаване на препоръки и представяния.

На последно място, но не по значение, ние се отличаваме с дългосрочна качествена услуга и отговорност към клиентите си. Застрахователните  ни консултанти правят всичко възможно да задоволят интересите на клиентите си и да утвърдят имиджа на компанията и сигурността на клиента.

За пета поредна година МетЛайф България организира проучване на клиентското удовлетворение. Резултатите от проучването ни през 2016 г. показват най-високата досега склонност на клиентите ни да препоръчват МетЛайф, отчитайки ръст на резултата ни с цели 7 пункта спрямо 2015 г.

 

 

Отдел корпоративни решения


Плановете за групова защита на служителите се доказаха във времето, като много ефективни и достъпни инструменти за мениджмънт на персонала.

Поради тази причина компанията създаде отделно направление, което се нарича Направление Групов Мениджмънт, което за последните три години в България и от много години в световен мащаб, се специализира в разработването и дистрибуцията на защита на служителите, продукти и услуги за корпоративния бизнес на местно и мултинационално ниво.

 

Брокери


Един от каналите, който МетЛайф (MetLife Inc.) подкрепя, е дистрибуция чрез брокерски компании.
Доброто сътрудничество е основано на доверието и партньорството. 

Общи продуктови решения, система за поощрения и обучителни програми за служители и мениджмънт демонстрират голямото значение, което ние отдаваме на отношенията си с брокерските компании.


Съществуващият опит при използването на новаторски решения и обща клиентска услуга доказва, че МетЛайф (MetLife Inc.) е сериозно ангажирана в разработването на канали за дистрибуция.

Заедно ние реагираме на пазарните възможности и променящите се условия.


Готови сме да си сътрудничим с нови партньори, които имат желание да приемат нашите стандарти и да използват нашите решения. Имаме ясни правила за сътрудничество и партньорство, които определят атрактивна компенсация за сътрудничеството.

 

Финансови институции


Компанията разполага с комплекс от застрахователни продукти, които може да предложи на клиентите от финансовите институции под формата на групова застраховка „Живот“ и „Злополука“.
Застрахователните продукти на компанията се предлагат, чрез застрахователни посредници, както и чрез съвременни комуникационни канали, като например банково застраховане и директен маркетинг.  

Компанията обединява силите си с различни финансови институции, като предлага разнообразни застрахователни планове, покриващи от една страна кредиторите, заели пари за кола, потребителски и ипотечни кредити, притежатели на кредитни карти и др. и от друга страна, депозитари във финансовите институции.


Конкретните застрахователни програми, комбинирани с елементи на спестяване, са предназначени за различните сегменти от банковия портфейл.

Нефинансови институции

 Партньорството ни с различни нефинансови институции, позволява на клиентите, да разберат повече за възможностите, които имат относно своето финансово бъдеще . Продуктите насочени към защита на семейния стандарт на живот са в основата на множеството съвместни проекти на компанията.

Съвместните проекти, които реализираме с всички нефинансови институции подпомагат утвърждаването на пазарните ни позиции и повишават клиентската удовлетвореност.