Трафик +

 

Пътно-транспортните произшествия (ПТП) са най-честите и водещи до тежки последствия злополуки. Те се случват ежедневно и могат да засегнат всеки, независимо от възрастта и здравословното му състояние. Катастрофите настъпват ненадейно и често са свързани със сериозни финансови последици за участниците в инцидента.  

 

„Трафик +” е застрахователна програма, насочена към всички хора независимо от ролята, която изпълняват на пътя – шофьори, пътници или пешеходци. Предвидените обезщетения са при злополука вследствие на пътно-транспортно произшествие и имат за цел да предоставят финансова стабилност при едни от най-тежките последствия, сериозно засягащи стандарта на живот на човек.

 

Трафик + предоставя следните застрахователни обезщетения:

 

Покрития

Застрахователна сума

Загуба на   живот вследствие на  ПТП

50 000 лв.

Загуба на   живот вследствие на  ПТП и със сложен предпазен   колан

100 000   лв.

Пълна   трайна нетрудоспособност вследствие на ПТП

50 000   лв.

Пълна   трайна нетрудоспособност вследствие на    ПТП и със сложен предпазен колан

100 000   лв.

Трайна   частична нетрудоспособност вследствие на ПТП

% от 50 000

Трайна частична   нетрудоспособност вследствие на  ПТП и със   сложен предпазен колан

% от 100 000

 

Плащането на застрахователната премия, в зависимост от желанието на клиента, е:

  • Годишно
  • Полугодишно
  • На тримесечие
Злополука

Застраховки Злополука

Индивидуални продукти

Нашите индивидуални продукти