Сигурност на пътя

RoadProtector    Застраховката “Сигурност на пътя" осигурява финансова подкрепа на нашите клиенти срещу сериозните последствия от всякакъв вид злополуки, като поставя особено силен фокус върху пътно-транспортните произшествия.

“Сигурност на пътя” осигурява защита при следните рискове вследствие на ЗЛОПОЛУКА:

 1. Загуба на живот  
 2. Пълна трайна нетрудоспособност
 3. Частична трайна нетрудоспособност

 

Допълнителните предимства, които Компанията предоставя на своите клиенти са:

 

 • ЕСКАЛАЦИЯ:

 

Без промяна в размера на Застрахователната премия, всяка година покритията по полицата се увеличават с 10%.

 

 • УДВОЯВАНЕ на всички покрития:

 

В случай че  злополуката е вследствие на пътно-транспортно произшествие.

 

 • УТРОЯВАНЕ на всички покрития:

 

В случай че по време на злополуката вследствие на пътно-транспортно произшествие, застрахованият е бил с предпазен колан.

 

“Сигурност на пътя”  се предлага в два застрахователни плана:

 • Сребърен
 • Златен

 

Размерът на застрахователните суми зависи от избрания застрахователен план и годината от срока на полицата, през която е претърпяна злополуката.

 

Плащането на застрахователната премия, в зависимост от желанието на клиента, е:

 • Веднъж годишно
 • Полугодишно
 • На тримесечие

Продължителност

    При редовно плащане на годишната премия, покритието по полицата , респективно платими обезщетения се увеличават с 10% след първата година за следващите 5.

Възраст

    От 18  до 64 години (за застраховки в лева и евро)

Валидност

    Застраховката е валидна 24 часа на ден, 365 дни в годината, навсякъде по света.

Тип

    Застраховката е индивидуална. Рискови класове

Валута

    Лева и Евро

Съгласно общите условия на полицата

Застраховки Живот

Индивидуални продукти

Нашите индивидуални продукти