Сигурност +

SigurnostPlus

„Сигурност +” е застрахователен продукт, създаден да осигури за нашите клиенти и техните семейства финансова стабилност при нежелани събития, свързани със злополука.  Програмата има за цел да предостави защита срещу тежките последствия от този вид внезапни събития. 

 

„Сигурност +” предвижда обезщетения при широк спектър от събития вследствие на ЗЛОПОЛУКА:

 

 • Загуба на живот
 • Пълна трайна нетрудоспособност
 • Частична трайна нетрудоспособност
 • Ежедневно обезщетение при хоспитализация
 • Ежедневно безщетение за престой вкъщи след хоспитализация
 • Обезщетение при хирургическа намеса

 

Допълнително Компанията предоставя на своите клиенти следните предимства:

 

 • ЕСКАЛАЦИЯ

 

Без промяна в размера на Застрахователната премия, всяка година покритията по полицата се увеличават с 10%.

 

 

 • ФАМИЛНО ПОКРИТИЕ

 

Компанията предлага на клиентите си възможността да разширят покритията, включвайки и членове на своите семейства. Чрез „Фамилното“ покритие съпругът/ съпругата на Застрахованото лице, както и децата под 17 годишна възраст1 могат да получат пълното покритие на „Сигурност +” на специална цена.

 

„Сигурност +” се предлага в 5 застрахователни плана, за да отговори на нуждите и възможностите на всеки:

 

 • Стандартен
 • Сребърен
 • Златен
 • Платинен
 • Диамантен

 

 

Плащането на застрахователната премия, в зависимост от желанието на клиента, е:

 

 • Годишно
 • Полугодишно
 • На тримесечие

 

 

Продължителност

Полицата получава ескалация през първите 6 години, като клиентът може да запази валидността й до достигане на 65 годишна възраст.

Възраст

От 18 до 64 години (за застраховки в лева и евро)

Валидност

Застраховката е валидна 24 часа на ден, 365 дни в годината, навсякъде по света.

Тип

Застраховката е индивидуална с 3 рискови класа, в зависимост от професията на застрахования.

Валута

Лева и Евро.

Повече

Инвестиционни продукти

Индивидуални продукти

Нашите индивидуални продукти