Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд "МетЛайф Предимство":

МетЛайф Предимство (периодични премии)

МетЛайф Предимство (специална премия) 

МетЛайф Предимство (еднократна премия) 

 

Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд "МетЛайф Предимство +" :

МетЛайф Предимство + (периодични премии)

МетЛайф Предимство + (специална премия) 

 

Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд "МетЛайф Предимство – Акции и Облигации":

МетЛайф Предимство – Акции и Облигации (периодични премии)