Канали на дистрибуция

МетЛайф Юръп д.а.к. – Клон България обслужва клиентите си чрез мрежа от професионални застрахователни консултанти в агенция, с отдел групови услуги за корпоративни клиенти, алтернативна дистрибуция и отдел финансови институции, както и чрез брокери.

Към настоящия момент компанията предлага пълен набор застрахователни и финансови продукти, които покриват както индивидуални, така и корпоративни клиенти чрез структурирани, но гъвкави процеси за определяне на нуждите.

Продуктите “Живот” осигуряват възможност за дългосрочни спестявания, комбинирани със специализирани застрахователни покрития на риска за застрахованите лица - както деца, така и възрастни.

За корпоративните клиенти се предлагат специални продукти на Групова живото застраховка, лични злополуки и групови медицински планове, които са съчетани с пълна система за мониторинг на администрирането и изпълнението.


Предлагат се и специални продукти, създадени изключително за банкови клиенти, които наред с другото осигуряват защита на кредитополучателите.

 

Агенция

 

Обслужването на нашите индивидуални и корпоративни клиенти с добре развита мрежа от компетентни застрахователни консултанти е наша първостепенна цел.


Над 200 консултанти, които са подбрани чрез специална процедура за подбор и са преминали специализирано обучение сега се свързват с потенциалните клиенти и им предлагат гъвкави решения, които най-добре отговарят на бъдещите им нужди за сигурност и защита.

Професионалната консултантска услуга на компанията, изградена по световно доказани стандарти на работа прави нашата директна търговска сила един сериозен и надежден човешки ресурс.


Тъй като почти всеки се нуждае от сигурност и гарантиран доход, ние обръщаме изключително внимание на това. Разработваме нашата клиентска база чрез система за получаване на препоръки и представяния.

На последно място, но не по значение, ние се отличаваме с дългосрочна качествена услуга и отговорност към клиентите си. Застрахователните  ни консултанти правят всичко възможно да задоволят интересите на клиентите си и да утвърдят имиджа на компанията и сигурността на клиента.

 

Отдел корпоративни решения


Плановете за групова защита на служителите се доказаха във времето като много ефективни и достъпни инструменти за мениджмънт на персонала.

Поради тази причина компанията създаде отделно направление, което се нарича Направление Групов Мениджмънт, което за последните три години в България и от много години в световен мащаб, се специализира в разработването и дистрибуцията на защита на служителите, продукти и услуги за корпоративния бизнес на местно и мултинационално ниво.

 

Брокерски бизнес


Един от каналите, който МетЛайф (MetLife Inc.)  подкрепя е дистрибуция чрез брокерски компании.
В България компанията  работи основно с  динамични мулти-левъл структури. Доброто сътрудничество е основано на доверието и партньорството. 

Общи продуктови решения, система за поощрения и обучителни програми за служители и мениджмънт демонстрират голямото значение, което ние отдаваме на отношенията си с брокерските компании.


Съществуващият опит при използването на новаторски решения и обща клиентска услуга доказва, че МетЛайф (MetLife Inc.) е сериозно ангажирана в разработването на канали за дистрибуция.

Заедно ние реагираме на пазарните възможности и променящите се условия.


Готови сме да си сътрудничим с нови партньори, които имат желание да приемат нашите стандарти и да използват нашите решения. Имаме ясни правила за сътрудничество и партньорство, които определят атрактивна компенсация за сътрудничеството.

 

Финансови институции


Също така компанията разполага с комплекс от застрахователни продукти, които може да предложи на клиентите от финансовите институции под формата на групова застраховка живот и злополука.
Застрахователните продукти на компанията се предлагат чрез застрахователни посредници, както и чрез съвременни комуникационни канали, като например банково застраховане и директен маркетинг.  

Компанията обединява силите си с различни финансови институции, като предлага разнообразни застрахователни планове, покриващи от една страна кредиторите, заели пари за кола, потребителски и ипотечни кредити, притежатели на кредитни карти и др. и от друга страна, депозитари във финансовите институции.


Конкретните застрахователни програми, комбинирани с елементи на спестяване, са предназначени за различните сегменти от банковия портфейл.