Skip Navigation

Защита в труден момент

Доскоро смятах, че животът ми е прекрасен, имах стабилно семейство, добър съпруг и прекрасна дъщеря. Дъщеря ми вече е студент, и аз съм горда с нейните постижения. Макар, че висшето образование днес е доста скъпо ние със съпруга успявахме да я осигурим изцяло, за да може тя да учи спокойно, но нещастието надвисна и над нашият дом. Съпругът почина внезапно. Скръбта ми бе безкрайна, а в допълнение възникваха и финансовите проблеми. Сама нямаше как да издържам семейството ни и да плащам образованието на дъщеря ни. В този момент на пълно отчаяние аз открих че мъжът ми е мислел за нас толкова много, че е предвидил и непредвидимото- беше сключил застраховка с рисково покритие при смърт вследствие злополука или заболяване. Дори и след смъртта си той пак ни помагаше. Неговият консултант от МетЛайф (metlife inc.) ми помогна да попълня всички необходими документи, и скоро получих застрахователна сума, с която успях да покрия извънредните ни разходи и да осигуря образованието на дъщеря ни. С остатъка от сумата сключих застраховка, която да гарантира че ако с мен се случи нещо неочаквано, дъщеря ни ще бъде обезпечена.