Skip Navigation

Спестяване за бъдещето

Аз съм човек, който смята че спестяването на пари, редовно и по-малко, в касичка  у дома е наистина ефективен вариант да си гарантираш че след време ще можеш да  осигуриш на себе си и семейството си необходимите средства за осъществяване на плановете ви. След като синът ми се роди преди година реших да отделям пари за неговото бъдеще. Не си бях определил сума, но всеки ден слагах останалите ми дребни пари в касичката му.  Случайността ме срещна със застрахователен консултант на  МетЛайф (metlife inc.) и когато заговорихме за спестявания той изчисли, че с това темпо след 17 години (когато синът ми навърши пълнолетие) ще съм събрал около 11 000 лв. Предложението което той ми отправи  беше, вместо да правя разходи за огромен казан за монети, в който да събирам парите през годините, да ги внасям в полица „Живот” в полза на детето на всеки 6 месеца. Сега съм горд притежател на застраховка „Живот”  със спестовен характер. Пакетния план предложен ми от консултанта включваше изплащане на застрахователната сума при достигане на определена възраст и  Споразумение за защита детето. Онова което наистина ме убеди, че това е правилното решение, беше че предложения застрахователен пакет включваше допълнително покритие, което да защити спестяваният за синът ми дори и с мен да се случи нещо неочаквано. Получих гаранция, че ако с мен се случи най-лошото или стана 100% инвалид и не мога да отделям пари за бъдещето на сина си, застрахователната компания ще внася вместо мен необходимите премии. В допълнение прехвърляйки отговорността за опазване на спестяванията през годините на някой друг, стоварих от плещите си притеснението, че мога да посегна към средствата отделени за бъдещето на детето ми.