Метлайф Предимство

Имате възможност да реализирате по-висока доходност на Вашите финанси в резултат на професионално управлявани инвестиции. Можете да променяте инвестиционната си стратегия и да преминавате от една програма в друга, както и да внасяте допълнителни суми. Имате възможност да следите състоянието на избраната от Вас инвестиционна програма. А ние осигуряваме застрахователна защита на Вас и Вашето семейство и допълнителни застрахователни покрития, в зависимост от индивидуалните Ви потребности.

В зависимост от Вашите лични финансови цели и от Вашия инвестиционен профил,  компанията Ви предлага избор от инвестиционни програми.
Вие определяте, в началото на договора, в коя от инвестиционните програми да участвате. Имате възможност да реализирате по-висока доходност на Вашите финанси в резултат на професионално управлявани инвестиции. Можете да променяте инвестиционната си стратегия и да преминавате от една програма в друга, както и да внасяте допълнителни суми. Имате възможност да следите състоянието на избраната от Вас инвестиционна програма. А ние осигуряваме застрахователна защита на Вас и Вашето семейство и допълнителни застрахователни покрития, в зависимост от индивидуалните Ви потребности.

Ежедневно имате възможност да следите промените в представянето на всяка програма в нашия уебсайт - www.metlife.bg.

Злополука

Застраховки Злополука

Индивидуални продукти

Нашите индивидуални продукти