Индивидуални продукти

Нашите индивидуални продукти

Имате ли въпроси?

Обадете се в централния ни офис:

02/ 818 62 00

Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви

или ще ви насочим към най-близкия до Вас офис.

Кои сме ние

Нашата компания

MetLife помага на хората и бизнеса в България с техните застрахователни нужди от 1999 година насам.

С нашата дейност ние се утвърдихме на българския пазар, като водеща животозастрахователна компания, нареждайки се в Топ 5 в статистиката на КФН.

Постоянно растем, като разбираме нуждите в българското общество и чрез адаптиране посредством агенти, брокери, банки и директни канали, ние предлагаме нашата широка гама от продукти, спрямо  специфичните нужди на отделни личности, семейства и бизнеси от всякакъв размер.

Днес заедно със съвместното ни дружество с ОББ, обслужваме повече от 500 000 клиента в България.

Правна информация

МетЛайф Юръп д.а.к. - частно акционерно дружество, учредено в Ирландия под номер 415123, с адрес на управление 20 он Хеч, Лоуър Хеч Стрийт, Дъблин 2, Ирландия. В България дружеството извършва дейност чрез клон: МетЛайф Юръп д.а.к. - Клон България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203328716, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица”, бул. „България” № 51Б.

МетЛайф Юръп д.а.к. (с търговско наименование МетЛайф) е поднадзорно лице на Централната банка на Ирландия. Комисията за финансов надзор осъществява текущ надзор върху дружеството съгласно Кодекса за застраховането.

 

Финансова информация за 2015 година.

(Данните за 2016 все още не са изнесени.)

Нетната печалба за  2015 г. е  54 млн. щ.д., което е ръст от 260 % спрямо 2014 г. Спечелените премии за 2015 г. са 796 млн. щ.д.,  което е ръст от 6 % спрямо 2014 г. Фондовете под доверително управление по Unit-Linked бизнеса към 31-ви декември 2015г. надхвърлят 8,090 млн. щ.д.

 За 2016г. дружеството все още не е публикувало официалните си резултати, но е сигурно, че положителната тенденция съществено надхвърля резултатите за предходната година.

 В началото на 2017г. перспективата за по-високи лихвени проценти в целия свят и по-благоприятна регулаторна среда, заедно с нашата нова корпоративна стратегия, управление на капитала и дисциплина на разходите, ни поставя в позицията да създаваме стойност както за нашите клиенти, така и за акционерите.   

 

„За MetLife ориентираността към клиента е основен принцип и стратегическа опора по пътя към утвърждаването ни като компания от световен ранг. Ключът към това да сме реално ориентирани към клиента, е да мислим и действаме с тази нагласа във всяка една ситуация, проект или комуникация,  от голям или малък мащаб, по повод на която общуваме и работим. И както ни учи съвременната бизнес реалност, добрите намерения и високите корпоративни принципи не са достатъчни. Вслушването в клиентите, постоянното обучаване на служителите, реорганизирането на процесите и непрекъснатото подобряване на продуктите и услугите са задължителни условия за постигане на качествено обслужване.
Всички в
MetLife България смятаме, че ориентираността към клиента не е просто добър начин да се прави бизнес. Това е единственият начин да се прави бизнес.“

 

Джордж Цаконас
Генерален Мениджър, MetLife България