Skip Navigation

Държавни ценни книжа 1

Държавни ценни книжа

Този фонд се характеризира с консервативен подход, ниска динамика и висока прогнозируемост.

Инвестицията е разпределена в държавни ценни книжа, гарантирани от държавите членки на Г7 – САЩ, Великобритания, Япония, Италия, Германия, Франция и Канада.

Референтен индекс: Citigroup Group-of-Seven (G7)
 

Factsheet-iShares Global Govt Bond
KIID-iShares Global Govt Bond