Skip Navigation

Устойчивост на финансите

Декларация за основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация, свързана с чл. 3 и чл. 5 от Регламента на ЕС оповестяването, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги