Skip Navigation

Световни акции

Световни акции

Този фонд се характеризира с балансиран подход с умерена динамика и възможност за генериране на висока доходност в дългосрочен план.

Инвестицията е разпределена в компании от 23 от най-развитите и стабилни икономики, с което подсигурява широка отраслова и географска диверсификация.

Разпределение по индустрии:

  • Финанси (15,97%)
  • Информационни технологии (14,87%)
  • Енергетика (12,74%) и др.
  • Потребителски стоки (10,59%) и др.

Някои от най-големите вложения на фонда са във водещи компании като: Apple Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, Facebook Class A Inc., General Electric, Nestle SA  

Референтен индекс: MSCI World Index

Factsheet-iShares Core MSCI World
KIID-iShares Core MSCI World