Skip Navigation

Поверителност

Уважаеми клиенти,

МетЛайф силно вярва, че трябва да защитава поверителността и сигурността на Вашите лични данни.  Нашата „Политика за конфиденциалност “ описва  по какъв начин обработваме личните данни, които събираме и получаваме относно Вас. Насърчени сте да я прочетете и да разберете повече за това как използваме събраните и обработени Ваши лични данни и какви права имате по отношение на Защитата на данните.