Skip Navigation

Поверителност

МетЛайф силно вярва, че трябва да защитава поверителността и сигурността на Вашите лични данни.  Този документ е озаглавен като нашата „Политика за конфиденциалност “ и описва  по какъв начин обработваме личните данни, които събираме и получаваме относно Вас.

Политика за конфиденциалност на МетЛайф

 

Уважаеми клиенти,

Промяната в законодателството, свързано със защита на данните, и в частност на личните данни, влизаща в сила на 25 Май тази година, Ви дава повече контрол и по-голям избор относно начина, по който компаниите използват и съхраняват Вашите лични данни, включително личните Ви данни като клиенти на МетЛайф.

МетЛайф поема ясен ангажимент за защита на Вашата лична информация. 

МетЛайф е решена да направи необходимото, за да разбирате новия регламент и какво той означава за Вас. Смятаме, че Общият регламент за защита на данни (GDPR) ще подпомогне създаването на по-добри взаимоотношения с клиентите ни и ще създаде по-голяма прозрачност, а от там и повече доверие.

Политика за поверителност на МетЛайф

На страницата ни ще намерите връзка към Политиката за поверителност на МетЛайф за България. Насърчени сте да я прочетете и да разберете повече това как използваме събраните и обработени Ваши лични данни и какви права имате по отношение на Защитата на данните.

Какво трябва да направите?

Тази комуникация е с информативна цел, за да сте запознати с промените отнасящи се до Общия регламент за защита на данни и Защитата на лични данни. Необходимо е да се запознаете със съдържанието на документа и не е необходимо да предприемате нещо друго.