Skip Navigation

Платете Вашата премия

„МетЛайф“ изпраща уведомителни писма с информация за текущата вноска, съдържащи вносна бележка, попълнена с Вашите данни, която можете да използвате за директно плащане. Използвайки информацията от получената вносна бележка, можете да платите и чрез електронно банкиране.

Банковият превод трябва да бъде в полза на МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България, ЕИК:203328716.

В случай че не сте получили своето писмо или имате въпроси, можете да се свържете с обслужващия Ви агент или с централния офис на компанията на телефон: 02/ 81 86 200.

Компанията препоръчва дължимите премийни вноски да бъдат превеждани по банков път по следните банкови сметки:
За всички продукти с изключение на Евро Инвест можете да използвате

БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА
Юробанк И Еф Джи

БАНКА ДСК АД

BIC код - BPBIBGSF

BIC код - STSABGSF

EURO - BG38BPBI79401443401501

EURO - BG70STSA93001521037400

BGN - BG29BPBI79401043401502

BGN - BG11STSA93001521037395

За Евро Инвест: BG38BPBI79401443401501

При извършване на плащането в някой от клоновете на „Юробанк И Еф Джи (България)” (Българска Пощенска Банка) не заплащате банкови такси.
Можете да извършите плащане и чрез всяка друга банка, но заплащайки съответните такси за банков превод