Skip Navigation
work

Присъединете се към нас

Бъдете част от положителната промяна в живота на нашите клиенти!

Присъединете се към нас

Бъдете част от положителната промяна в живота на нашите клиенти!

CUSTOMER SERVICE MANAGER

Job summary:

To develop and control Customer Service and Underwriting process in order to contribute for quality customer service according to the high standards of work in the Department and train employees about Company’s established standards and procedures in the Operation. Support the BG OPS Head in project management and governance activities related to OPS. Ensures stellar customer service to individual through effective and efficient management of functions relevant teams and systems; Maintains and upgrades the service delivery through MetLife policies and procedures compliance; Manages and develops teams capable to answer customer demands and enhance customer loyalty.


What do we expect from you:

A/ Professional qualifications:
• Degree in Economics, Insurance Studies, Business Organization and Administration;
• Successful track record in a similar administrative position, or experience as Customer Service Team lead for at least 1 year;
• Fluent in English;
• Management, Coaching, Interviewing, Motivating, Communication skills ;
•Good understanding of office automation, fluency in using MS Windows and office applications;

B/ Personal profile:
• Characterized by honesty and gains other people’s trust;
• Flexible – able to change a plan of action quickly;
• Recognizes and sets priorities, is able to coordinate people and projects on the basis of the Department’s goals;
• Effectively communicates a clear vision and uses it to motivate others;
• Sets priorities, goals and measures that are in keeping with client needs;
• Encourages the development of people with special talents, facilitates the assignment of work between different Departments;
• Excellent analytical skills and ability to synthesize information rapidly;

What can we offer to you:

• Attractive remuneration package
• Group life and health insurance
• Excellent and stable long-term career prospects
• Position focused in service training program
• Dynamic and challenging business environment

Кандидатствай,

като изпратиш актуална автобиография на  career@metlife.bg

С акта на изпращането на Вашата автобиография, в качеството си на кандидат за работа в МетЛайф, Вие потвърждавате, че сте се запознали с пълния обем на информацията, публикувана в секция Поверителност разбирате я изцяло, наясно сте с принципите за обработването на Вашите лични данни от страна на МетЛайф и с правата във връзка с това, както и изразявате доброволното си и недвусмислено съгласие предоставените от Вас лични данни в процедурите по подбор на персонал, утвърдени в МетЛайф, да бъдат обработвани от МетЛайф по посочения в документите, публикувани в секция Поверителност, начин.

Като водеща световна застрахователна компания, ние от „МетЛайф“ знаем, че дължим своя успех на нашите служители и застрахователни консултанти. Всеки ден те допринасят за положителната промяна в живота на милиони хора по света, които ни се доверяват и поверяват в наши ръце своята сигурност и грижата за техните близки в дългосрочен план.  

Ето защо се отплащаме на нашите служители с реални възможности за професионално развитие и израстване в динамична среда, която ги стимулира да използват и развиват широк спектър от качества и умения и ги вдъхновява да създават работещи решения в полза на нашите клиенти. Именно това е най-ценното за нас.