Skip Navigation
metlife

МетЛайф България

МетЛайф помага на своите индивидуални и бизнес клиенти в България да постигат целите си повече от 20 години.

МетЛайф България

МетЛайф помага на своите индивидуални и бизнес клиенти в България да постигат целите си повече от 20 години.

От навлизането си в България през 1999 г., "МетЛайф" непрекъснато разширява своята дейност, превръщайки се в една от най-големите животозастраховтелни компании в страната. "МетЛайф" оперира в България като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Дъблин, Ирландия – семейство на 11 европейски страни от Обединеното Кралство и Франция до България и Кипър.

Чрез изключително широката си продуктова гама и професионалната си търговска структура в страната "МетЛайф" предоставя на своите клиенти индивидуални предложения, отговарящи както на най-изконните, така и на най-съвременните им нужди. Клиентите ни могат да си гарантират спокойствие в настоящето и смелост да погледнат в бъдещето чрез:

 • Модерни спестовни инструменти, съчетаващи достъп до световни финансови пазари, максимална гъвкавост, прозрачност и възможност за висока доходност.
 • Лични и семейни медицински застрахователни пакети.
 • Подсигуряване на първокласно лечение в чужбина.
 • Значими обезщетения при диагностициране на широк кръг тежки заболявания.
 • Специални застрахователни пакети с фокус върху пътно-транспортни произшествия и пътна безопасност.

Ползвайки се от световно знание и опит в областта на Придобивките за служители, "МетЛайф" се утвърди като предпочитан партньор на бизнеса в България. Изведохме корпоративната грижа на качествено ново ниво, като разработваме нашите програми за придобивки на служители на база конкретните нужди на компаниите по отношение на техните човешки ресурси. Отговаряме на нужди, свързани с привличане на нови таланти, задържане на ключови кадри, увеличаване на продуктивността и ангажираността на служителите, отличаване спрямо конкуренцията или комбинация от тези, базирани на особеностите на сектора и приоритетите на всяка компания.

Нашите ценности

Въпреки че стратегията ни се променя, ценностите ни остават дълбоко свързани с нашата автентична философия. Ние вярваме, че като работим винаги в екип, като се стремим да бъдем най-добрите и правим нещата по-лесни, ще можем да помагаме на хората да управляват живота си така, че да го правят по-добър за себе си и за тези, за които се грижат.

Нашите ценности отразяват кои сме ние, към какво се стремим и как постигаме нашите цели.

 • Поставяме клиентите на първо място

  Всичко, което правим, е основано на грижата и уважението към клиента. Тази нагласа не само определя начина ни на работа и формира културата на екипа ни, но се разпространява и сред нашите акционери, партньори  и общностите, с които взаимодействаме.

 • Стремим се да бъдем най-добрите

  Неуморно и последователно търсим нови и по-добри начини да предлагаме услуги и вършим работата си. Като лидер в нашата индустрия, непрекъснато повишаваме стандартите, предприемаме премерени рискове и се учим бързо от грешките си.

 • Правим нещата по-лесни

  Продуктите, които животозастраховането предлага, невинаги са лесни за разбиране. Ето защо непрекъснато търсим нови, по-преки пътища към най-добрите решения за клиентите. Така се стремим да надхвърлим очакванията им и да усилваме доверието в нас

 • Успяваме заедно

  Обединени от нашите бизнес цели, ние работим с постоянен ангажимент към честността, принципността и уважението към другите. Ние сме отворени към усилието на всеки и с гордост приемаме и прилагаме в практиката най-добрите идеи, идващи от всяко ниво в нашата компания.