Skip Navigation

Канали на дистрибуция

МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България обслужва клиентите си чрез мрежа от професионални застрахователни консултанти в агенция, с отдел „Групови услуги за корпоративни клиенти“, алтернативна дистрибуция и отдел „Финансови институции“, както и чрез брокери.

Към настоящия момент компанията предлага пълен набор застрахователни и финансови продукти за индивидуални и корпоративни клиенти чрез ясно структурирани, но гъвкави процеси за определяне на нуждите.

Продуктите “Живот” осигуряват възможност за дългосрочни спестявания, комбинирани със специализирани застрахователни покрития на риска за застрахованите лица – както деца, така и възрастни.

За корпоративните клиенти са продуктите на групово животозастраховане, лични злополуки и групови медицински планове, които са съчетани с пълна система за мониторинг на администрирането и изпълнението.

Предлагат се и специални продукти, създадени изключително за банкови клиенти, които, наред с всичко друго, осигуряват защита на кредитополучателите.Обслужването на нашите индивидуални и корпоративни клиенти с добре развита мрежа от компетентни застрахователни консултанти е наша първостепенна цел.

Над 200 консултанти, подбрани чрез специална процедура за подбор и са преминали специализирано обучение, сега се свързват с потенциалните клиенти и им предлагат гъвкави решения, които най-добре отговарят на бъдещите им нужди за сигурност и защита.

Професионалната консултантска услуга на компанията е изградена по световно доказани стандарти на работа. Това прави сериозния и надежден човешки ресурс нашата директна търговска сила.

Ние се отличаваме с дългосрочна качествена услуга и отговорност към клиента. Застрахователните ни консултанти правят всичко възможно да удовлетворят интересите на клиентите си и да утвърдят имиджа на компанията.

Отдел „Корпоративни решения“

Плановете за групова защита на служителите се доказаха във времето като ефективни и достъпни инструменти за управление на персонала.

Поради тази причина компанията създаде отделно направление – „Групов мениджмънт“, специализирано в разработването и дистрибуцията на защита на служителите, продукти и услуги за корпоративния бизнес на местно и мултинационално ниво.

Брокерски бизнес

Един от каналите, който „МетЛайф“ подкрепя, е дистрибуцията чрез брокерски компании. В България компанията работи основно с динамични мулти-левъл структури, а доброто сътрудничество е основано на взаимното доверие и партньорството. 

Общите продуктови решения, системата за поощрения и обучителните програми за служители и мениджмънт демонстрират голямото значение, което ние отдаваме на отношенията си с брокерските компании.

Съществуващият опит при използването на новаторски решения и обща клиентска услуга доказва, че „МетЛайф“ е сериозно ангажирана в разработването на канали за дистрибуция. Заедно ние реагираме на пазарните възможности и променящите се условия. Готови сме да си сътрудничим с нови партньори, които имат желание да приемат нашите стандарти и да ползват нашите решения. Прилагаме ясни правила за сътрудничество и партньорство, които определят атрактивна компенсация за сътрудничеството.

Финансови институции

„МетЛайф“ разполага с комплекс от застрахователни продукти, които може да предложи на клиентите от финансовите институции под формата на групова застраховка „Живот“ и „Злополука“.
Застрахователните продукти на компанията се предлагат чрез застрахователни посредници, както и чрез съвременни комуникационни канали като например банково застраховане и директен маркетинг.  

Компанията обединява силите си с различни финансови институции, като предлага разнообразни застрахователни планове, покриващи от една страна кредиторите, заели пари за кола, потребителски и ипотечни кредити, притежатели на кредитни карти и др. и от друга страна, депозитари във финансовите институции.

Конкретните застрахователни програми, комбинирани с елементи на спестяване, са предназначени за различните сегменти от банковия портфейл.