Skip Navigation

Финансова информация

MetLife Europe d.a.c.

"МетЛайф" оперира в България като клон на общоевропейското си дружество МетЛайф Юръп д.а.к. със седалище в Дъблин, Ирландия.

Дейността на дружеството в Европа се регулира основно от Централната банка на Ирландия, но също така и от местните регулаторни органи на всички страни, в които компанията оперира. 

Капиталът, резервите и платежоспособността на компанията значително надхвърлят изискванията на европейските и местните институции, доказвайки финансовата й стабилност и способност да спази ангажиментите си към милиони клиенти.

Подробни данни и отчети за финансовото състояние на дружеството можете да намерите тук.