Skip Navigation

Линия за помощ за етика и измами

Докладвайте за предполагаема измама или неетично поведение

Тази услуга за докладване може да се използва за целите на докладване на предполагаема измама или неетично поведение. Моля, не бъркайте измамата със спор, запитване или жалба, която имате или бихте желали да подадете. Ако имате запитване от общ характер или запитване, свързано с услуга, което не включва измама, моля, щракнете тук.​

Всички служители, клиенти, акционери или други заинтересовани страни, които възприемат или имат доказателства за каквото и да е нарушение на етичните практики, като предполагаема измама, неетично поведение, нередности във финансовото счетоводство, неправилни търговски практики, преговори с доставчици, услуги, бизнес партньори (брокери и др. ) или всякакъв вид бизнес отношения могат да уведомят MetLife чрез Линия за помощ за етика и измами на MetLife, като щракнете тук.​

Целта на тези канали е изключително да получават доклади за неетично поведение и съмнения за измама сигурно, независимо и анонимно 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. MetLife забранява на служителите да участват в каквато и да е форма на отмъщение срещу когото и да било за изразяване на опасения за предполагаема измама или неетично поведение. Отмъщението е забранено съгласно Етичния кодекс на компанията.​

Всички обаждания ще се обработват дискретно и поверително.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ НАСОКИ