Skip Navigation

Здраве и Защита

Научете повече за наличните решения за финансова защита при изключително широк спектър събития свързани със злополуки и заболявания

Срочна застраховка "Живот"

Срочната застраховка „Живот“ е най-добрият и достъпен начин да защитите семейството си, ако Ви сполети нещо непредвидено. Тя Ви дава възможност да гарантирате днес стандарта на живот на най-скъпите си хора утре.

Застрахователното обезщетение ще замести дохода Ви за определен период от време, като даде възможност на семейството Ви да се адаптира.

МетЛайф Медика

МетЛайф Медика е застрахователен пакет създаден да ви предостави възможност да изберете Вашия план за справяне с тежки заболявания и злополуки в 3 лесни стъпки

  • Изберете обхват 
  • Изберете обезщетение
  • Изберете място и план на лечение

МедикАсист

„МедикАсист“ е здравно-застрахователeн продукт, създаден за тези от Вас, които не желаят да правят компромис с качеството на използваните здравни услуги и със спокойствието на своите близки.

Програмата предоставя финансова защита при изключително широк спектър събития свързани с болнично лечение и възстановяване след него.

Здраве с предимство

„Здраве с предимство“ е здравно-застрахователeн продукт, създаден за тези от Вас, които държат животът и здравето им винаги да са в сигурни ръце и не биха направили компромис с това, особено в критични ситуации, свързани с тежко заболяване.

Сигурност +

„Сигурност +” е застрахователен пакет, създаден да осигури задължителният застрахователен минимум за Вас и Вашето семейство -  финансова стабилност при нежелани събития, свързани със злополука.

МетЛайф Грижа

Застрахователният Пакет „МетЛайф Грижа“ ще ви позволи да гледате в бъдещето с повече увереност.

Основните страхове за стандарта и начина на живот в бъдеще са свързани с това заболяване или злополука да не ни оставят без възможност за работа, доходи, лечение и достоен начин на живот.

Сигурност на пътя

„Сигурност на пътя“ е застрахователен пакет покриващ най-тежките последствие я от злополука, като едновременно с това поставя допълнителен фокус върху пътната безопасност и най-честите тежки злополуки – пътно транспортните произшествия

Трафик +

Пътно-транспортните произшествия (ПТП) са най-честите и водещи до тежки последствия злополуки. Войната по пътищата у нас взима стотици жертви всяка година, ранените са хиляди. Всеки от нас – независимо дали е шофьор, пътник или пешеходец – може да се окаже участник в катастрофа с тежки последствия, в това число и финансови.