Skip Navigation

МедикАсист

„МедикАсист“ е здравно-застрахователeн продукт, създаден за тези от Вас, които не желаят да правят компромис с качеството на използваните здравни услуги и със спокойствието на своите близки.

„МедикАсист“ Ви осигурява финансова защита срещу негативните последствия от всякакви злополуки и промени в здравословното състояние, както и при застрахователни събития, свързани с прием в болнично заведение или оперативна намеса.

В зависимост от избраният план програмата предоставя финансова защита при лечение вследствие на злополука или заболяване, като включва: 

 • Обезщетение за прием в болница.
 • Ежедневно обезщетение при хоспитализация.
 • Ежедневно обезщетение за престой вкъщи след хоспитализация.
 • Обезщетение при хоспитализация в интензивно отделение.
 • Обезщетение при хирургическа намеса.
 • Обезщетение за анестезия,
 • Обезщетение за транспортиране с линейка
 • Обезщетение за посещение на лекар
 • Обезщетение за диагностичен преглед след приключване на лечението.
 • Обезщетение при диагностициране на едно от 32 тежки заболявания.
 • Покритие „Телемедицина” – осигурява второ медицинско мнение, диагноза и предписание за лечение от квалифицирани лекари, практикуващи в четири от най-добрите университетски болници в САЩ.

„МедикАсист” Ви дава достъп до качествени и достъпни здравни услуги и Ви гарантира спокойствие и достатъчно средства за Вас и Вашето семейство в случай на сериозно заболяване или злополука.  

Ние знаем, че грижата за близките е основна мисъл за всеки. Ето защо нашатаздравно-застрахователна програма предоставя възможност за активиране и на фамилно покритие. Това означава, че към основния застрахован може да бъде добавен и съзастрахован – съпруг/а или дете над 18 години. Застрахователната премия за допълнителния член на семейството е с 10% по-ниска от стандартната за определения план и възраст. Така можете да сте спокойни, че любимите Ви хора са защитени. 

„МедикАсист” предлага различни застрахователни планове, като предоставя специална версия за деца, както и преференциален семеен план.

Често задавани въпроси относно МедикАсист
Как се доказват направените медицински разходи?

Предвидените обезщетения се изплащат на застрахованото лице поради настъпването на съответното застрахователно събитие. Те са на разположение и могат да бъдат използвани по преценка на клиента без никакво обвързане с направени разходи.

Какъв е размерът на покритията?

Застрахователната програма се предлага в гоямо разнообразие от планове, за да може да отговори на всякакви нужди по отношение както на размера на застрахователните покрития, така и на цената на програмата.