Skip Navigation

МедикАсист

„МедикАсист“ е здравно-застрахователeн продукт, създаден за тези от Вас, които не желаят да правят компромис с качеството на използваните здравни услуги и със спокойствието на своите близки.

„МедикАсист“ Ви осигурява финансова защита срещу негативните последствия от всякакви злополуки и промени в здравословното състояние, както и при застрахователни събития, свързани с прием в болнично заведение или оперативна намеса.

В зависимост от избраният план програмата предоставя финансова защита при лечение вследствие на злополука или заболяване, като включва: 

 • Обезщетение за прием в болница.
 • Ежедневно обезщетение при хоспитализация.
 • Ежедневно обезщетение за престой вкъщи след хоспитализация.
 • Обезщетение при хоспитализация в интензивно отделение.
 • Обезщетение при хирургическа намеса.
 • Обезщетение за анестезия,
 • Обезщетение за транспортиране с линейка
 • Обезщетение за посещение на лекар
 • Обезщетение за диагностичен преглед след приключване на лечението.
 • Обезщетение при диагностициране на едно от 32 тежки заболявания.
 • Покритие „Телемедицина” – осигурява второ медицинско мнение, диагноза и предписание за лечение от квалифицирани лекари, практикуващи в четири от най-добрите университетски болници в САЩ.

„МедикАсист” Ви дава достъп до качествени и достъпни здравни услуги и Ви гарантира спокойствие и достатъчно средства за Вас и Вашето семейство в случай на сериозно заболяване или злополука.  

Ние знаем, че грижата за близките е основна мисъл за всеки. Ето защо нашатаздравно-застрахователна програма предоставя възможност за активиране и на фамилно покритие. Това означава, че към основния застрахован може да бъде добавен и съзастрахован – съпруг/а или дете над 18 години. Застрахователната премия за допълнителния член на семейството е с 10% по-ниска от стандартната за определения план и възраст. Така можете да сте спокойни, че любимите Ви хора са защитени. 

„МедикАсист” предлага различни застрахователни планове, като предоставя специална версия за деца, както и преференциален семеен план.

Често задавани въпроси относно МедикАсист

Предвидените обезщетения се изплащат на застрахованото лице поради настъпването на съответното застрахователно събитие. Те са на разположение и могат да бъдат използвани по преценка на клиента без никакво обвързане с направени разходи.

Застрахователната програма се предлага в гоямо разнообразие от планове, за да може да отговори на всякакви нужди по отношение както на размера на застрахователните покрития, така и на цената на програмата.