Skip Navigation

Трафик +

Пътно-транспортните произшествия (ПТП) са най-честите и водещи до тежки последствия злополуки. Войната по пътищата у нас взима стотици жертви всяка година, ранените са хиляди. Всеки от нас – независимо дали е шофьор, пътник или пешеходец – може да се окаже участник в катастрофа с тежки последствия, в това число и финансови.

„Трафик +” е застрахователна програма срещу пътно-транспортни злополуки, предназначена да Ви осигури финансова сигурност и стабилност в случай на катастрофа, при едни от най-тежките последствия, сериозно засягащи стандарта на живот.

„Трафик +” предлага финансова защита при:

  • Смърт вследствие на ПТП.
  • Трайна нетрудоспособност вследствие на ПТП.

Защото вярваме, че отговорното отношение на всеки от нас е първостепенно значене, размерът на всички обезщетения се удвоява при използване на предпазен колан от застрахованото лице.

„Трафик +“ предоставя следните застрахователни обезщетения: 

 

Покритие

Застрахователна сума

Загуба на живот вследствие на ПТП

50 000 лв.

Загуба на живот вследствие на ПТП и със сложен предпазен колан

100 000 лв.

Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на ПТП

50 000 лв.

Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на ПТП и със сложен предпазен колан

100 000 лв.

Трайна частична нетрудоспособност вследствие на ПТП

% от 50 000

Трайна частична нетрудоспособност вследствие на ПТП и със сложен предпазен колан

% от 100 000

Често задавани въпроси относно Трафик +

Покритията в застраховката влизат в сила в 0.01 часа на следващия ден след постъпването на първата застрахователна вноска.

Застраховката важи навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.