Skip Navigation

Здраве с предимство

„Здраве с предимство“ е здравно-застрахователeн продукт, създаден за тези от Вас, които държат животът и здравето им винаги да са в сигурни ръце и не биха направили компромис с това, особено в критични ситуации, свързани с тежко заболяване.

Навременната и правилна диагноза, бързата реакция и адекватното лечение са трите ключови фактора, от които в най-голяма степен зависи успешният изход от всяко заболяване. В същото време статистиката сочи, че тежките заболявания и злополуките са най-честата причина за смъртност сред населението, а нивата на преживяемост при заболелите от онкологични заболявания например в Източна Европа са значително по-ниски в сравнение с тези в Западна Европа.  

„Здраве с предимство“ покрива лечението на 6 от най-критичните и чести тежки заболявания в най-добрите болници по света, като включва:

 • Второ експертно медицинско мнение
 • Медицински разходи за лечение в чужбина
 • Практически неизчерпаем общ лимит на покритие, разходи и обезщетения за лечение в чужбина от 2 000 000 евро.

„Здраве с предимство“ покрива лечението в най-добрите болници по света, за следните 6 тежки заболявания:

 • Рак
 • Байпас на коронарна артерия
 • Неврохирургична операция
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Трансплантация на органи/тъкани от жив донор
 • Трансплантация на костен мозък

За да подсигури цялостна защита, в пакета „Здраве с предимство“ са предвидени значими финансови обезщетения при:

 • Загуба на живот вследствие на злополука.
 • Пълна и Частична трайна нетрудоспособност вследствие на злополука.

„МетЛайф“ предлага „Здраве с предимство“ съвместно със световната медицинска организация Further, която следва схващането, че всеки трябва да има достъп до най-добрата медицинска експертиза където и да се намира тя и този достъп не трябва да среща финансови или географски пречки.

Покритията на програмата се активират при диагностициране, на което и да е от тези заболявания. Единственото, което трябва да направите, е да уведомите „МетЛайф“. Това автоматично стартира процедурата от страна на Further.

„Здраве с предимство“ покрива:

 • Медицинските разходи, свързани с приема и настаняването в болничното заведение, където ще се проведе лечението, както и процеса на лечение с всички необходими болнични медицински услуги.
 • Разходи за лекарства, предписани от лекар в чужбина за продължаване на лечението и закупени в България, след лечение на покрито заболяване.
 • Ежедневно обезщетение при хоспитализация.
 • Разходи за репатриране на тленните останки в случай на смърт до мястото на погребението.

Продуктът се предлага в 4 различни плана в зависимост от размера на избраните обезщетения и добавените допълнителни договори.

Често задавани въпроси относно Здраве с предимство

Дори след проведено лечение посредством застрахователната програма можете да продължите да поддържате застраховката си в сила. По този начин, ако заболяването и рецидивира или бъдете диагностициран с друго от покритите заболявания, можете отново да разчитате на лечение в чужбина.