Skip Navigation

Спестяване и Инвестиции

MetLife Advance

МетЛайф Предимство

Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове с периодични плащания

„МетЛайф Предимство“ е модерен животозастрахователен инвестиционен продукт, създаден за тези от Вас, които искат да заделят и инвестират средства дългосрочно, за да обезпечат бъдещите си планове и стандарт на живот.

Спестовно-инвестиционната програма съчетава в себе си:

  • Изключителен достъп до инвестиционни възможности
  • Избор на инвестиционен подход спрямо личните предпочитания
  • Дългосрочна спестовност в съответствие с целите и приоритетите
  • Максимален контрол и гъвкавост при управление на спестяването
  • Интегриране на застрахователни покрития за пълна защита

 

advantage

МетЛайф Предимство

Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове с еднократно плащане

„МетЛайф Предимство“ е модерен животозастрахователен инвестиционен продукт, създаден за тези от Вас, които искат да инвестират вече акумулирани средства, за да обезпечат бъдещите си планове и стандарт на живот.

Спестовно-инвестиционната програма съчетава в себе си:

  • Възможност за еднократна инвестиция
  • Изключителен достъп до инвестиционни възможности
  • Избор на инвестиционен подход спрямо личните предпочитания
  • Дългосрочна спестовност в съответствие с целите и приоритетите
  • Интегриране на застрахователни покрития за пълна защита