Skip Navigation

Спестяване и Инвестиции

МетЛайф Предимство

Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове с периодични плащания

„МетЛайф Предимство“ е модерен животозастрахователен инвестиционен продукт, създаден за тези от Вас, които искат да заделят и инвестират средства дългосрочно, за да обезпечат бъдещите си планове и стандарт на живот.

Спестовно-инвестиционната програма съчетава в себе си:

 • Изключителен достъп до инвестиционни възможности
 • Избор на инвестиционен подход спрямо личните предпочитания
 • Дългосрочна спестовност в съответствие с целите и приоритетите
 • Максимален контрол и гъвкавост при управление на спестяването
 • Интегриране на застрахователни покрития за пълна защита

МетЛайф Предимство

Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове с еднократно плащане

„МетЛайф Предимство“ е модерен животозастрахователен инвестиционен продукт, създаден за тези от Вас, които искат да инвестират вече акумулирани средства, за да обезпечат бъдещите си планове и стандарт на живот.

Спестовно-инвестиционната програма съчетава в себе си:

 • Възможност за еднократна инвестиция
 • Изключителен достъп до инвестиционни възможности
 • Избор на инвестиционен подход спрямо личните предпочитания
 • Дългосрочна спестовност в съответствие с целите и приоритетите
 • Интегриране на застрахователни покрития за пълна защита

МетЛайф Детство

Спестовно инвестиционна програма създадена специално за деца.

"МетЛайф Детство" ви дава възможност за спестяване и финансово планиране за бъдещето на вашите децата. 

Спестовно-инвестиционната програма съчетава в себе си:

 • Възможност за регулярни или еднократно плащане
 • Изключителен достъп до инвестиционни възможности
 • Възможност за специално споразумение за защита на детето
 • Интегриране на застрахователни покрития за пълна грижа за детето