Skip Navigation

МетЛайф Предимство с еднократно плащане

МетЛайф Предимство с еднократно плащане

„МетЛайф Предимство“ с еднократно плащане е модерен животозастрахователен инвестиционен продукт, създаден за тези от Вас, които искат да инвестират вече акумулирани средства, за да обезпечат бъдещите си планове и стандарт на живот.

 

Инвестиционни Фондове

Свобода да избирате и комбинирате инвестиционните фондове спрямо вашите предпочитания.

stock Акции от развиващи се пазари

Инвестиция разпределена в компании от 23 развиващи се пазара, с което подсигурява широка отраслова и географска диверсификация.

 

Виж повече
bonds Държавни ценни книжа

Инвестицията е разпределена в държавни ценни книжа, гарантирани от държавите членки на Г7 – САЩ, Великобритания, Япония, Италия, Германия, Франция и Канада.

Виж повече
Stockwprld Световни акции

Инвестиция, разпределена в световни компании от 23 от най-развитите и стабилни икономики, с което подсигурява широка отраслова и географска диверсификация.

Виж повече
commodity Стоки и суровини

Инвестиция е разпределена в 19 различни производства: алуминий, кафе, мед, царевица, нерафинирано гориво, злато, жив добитък, природен газ, никел, сребро, соя, захар и пшеница.

Виж повече

Често задавани въпроси относно МетЛайф Предимство с еднократно плащане

МетЛайф Предимство с еднократно плащане е продукт, създаден за хора, които вече са акумулирали средства, предназначени да обезпечат бъдещи цели. Той позволява тези средства да бъдат инвестирани дългосрочно, за да носят доходност до момента, в който станат необходими.

Най-важният фактор при избора на инвестиционна стратегия е тя да съответства на Вас като клиент, на Вашия апетит към риск и стремеж към доходност. За да ви помогнем с избора на подход, сме разработили въпросници, чрез попълването на които да можем да Ви предоставим обективен съвет. За повече информация и консултация заявете среща с наш представител.