Skip Navigation

Стоки и суровини

Стоки и суровини

Този фонд се характеризира с агресивен подход с висока динамика и възможност за генериране на висока доходност в дългосрочен план.

Инвестицията е разпределена  в 19 различни производства: алуминий, кафе, мед, царевица, нерафинирано гориво, злато, жив добитък, природен газ, никел, сребро, соя, захар и пшеница.

Разпределение на тежестта по сектори:

  • Енергия (39%)
  • Ценни метали (7%)
  • Земеделие (41%)
  • Индустриални метали (13%)

Референтен индекс: Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index

Factsheet-Lyxor Commodities
KIID-lyxor Commodities