Skip Navigation

МетЛайф Детство

МетЛайф Детство

„МетЛайф Детство“ е модерен животозастрахователен инвестиционен продукт, създаден за спестяване в полза на деца.

Инвестиционни Фондове

Застрахователната премия се разпределя между избраната от вас комбинация от фондове

stock Акции от развиващи се пазари

Инвестицията е разпределена в компании от 23 развиващи се пазара.

Виж повече
bond Държавни ценни книжа

Консервативен подход с ниска динамика и висока прогнозируемост

Виж повече
Stockworld Световни акции

Инвестиция, разпределена в акции на компании от 23 развити пазара.

Виж повече
commodity Стоки и суровини

Инвестиции в 19 различни производства.

Виж повече

Често задавани въпроси относно МетЛайф Предимство

Организация която управлява и инвестира спестванията ни в определени финансови инструменти - акции, облигации, суровини или комбинация от тях.

Всеки фонд има публична, ясно дефинирана стратегия и правила за начина, по който инвестира, за да осигури максимална възвръщаемост на инвестициите.

Винаги, когато разполагате със средства, които няма нужда да похарчите скоро, можете да подсилите спестовната си сметка с допълнителен депозит.