Skip Navigation

Акции от развиващи се пазари

Акции от развиващи се пазари

Този фонд се характеризира с агресивен подход с висока динамика и възможност за генериране на висока доходност в дългосрочен план.

Инвестицията е разпределена в компании от 23 развиващи се пазара, с което подсигурява широка отраслова и географска диверсификация.

Разпределение по индустрии:

  • Финанси (23,68%)
  • ИТ (24,33%)
  • Енергетика (7,25%) и др.
  • Потребителски стоки (7,92%) и др.

Някои от най-големите вложения на фонда са във водещи компании като: Samsung Electronics Co Ltd.; Alibaba Group Holding-SpAdr.; China Mobile Ltd.; China Construction bank-H

Референтен индекс: MSCI EMERGING MARKETS

Factsheet-Lyxor MSCI Markets
KIID-Lyxor MSCI Emerging Markets