Skip Navigation

Срочна застраховка "Живот"

Срочната застраховка „Живот“ е най-добрият и достъпен начин да защитите семейството си, ако Ви сполети нещо непредвидено.

Тя Ви дава възможност да гарантирате днес стандарта на живот на най-скъпите си хора утре.

Срочната застраховка Живот е класическа и фундаментална грижа и е може би най-популярната застраховка „Живот“ в световен мащаб. Създадена да осигури грижа и финансова сигурност на най-близките ни, дори ако ние вече не сме до тях.

Срочната застраховка Живот предвижда застрахователно обезщетение, което да замести дохода Ви за определен период от време, като даде възможност на семейството Ви да се адаптира.

Отвъд класическия вид и смисъл на това застрахователно решение съвременната му версия предлагана от MetLife в България ви осигурява още предимства:

  • Избор на продължителност от 5 до 30 години
  • Избор на Застрахователна Сума отговаряща изцяло на вашите нужди и стандарт на живот.
  • Възможност за включване на множество покрития свързани със Заболявания и Злополуки
  • До 800 000 лв. обезщетение без медицински преглед
  • Покритие в цял свят, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
  • Цени започващи от 27 лв. на месец

Целта на срочната застраховка „Живот“ е да обезпечи семейството Ви, в случай, че заради заболяване или злополука с Вас се случи непоправимото.

Как да изберете размера на застрахователното си покритие?

За да вземете това решение трябва задълбочен анализ, който взема предвид много фактори, но започнете с отговорите на тези два въпроса:

  • Какъв е вашият личен доход, с който допринасяте за семейния бюджет?
  • За колко години напред бихте желали да го осигурите за вашето семейство, ако вас ви няма?

Калкулирайте годишния си доход, умножете го по броя на годните, за които желаете да защитите семейството си и ще имате добър ориентир.

Разбира се има и други фактори при избора: вашите лични разходи, възрастта на децата ви, финансови задължения, наличие на други застраховки или пасивни доходи и др.

За изготвянето на такъв анализ и персонализирана оферта, лично за вас, можете да разчитате на нашите професионални консултанти.

Заявете консултация напълно безплатно и те ще ви помогнат да разберете, кое е най-доброто застрахователно решение за вас. 

Често задавани въпроси относно срочна застраховка "Живот"

Срочната застраховка Живот е създадена да облекчи финансовите последствия за семейството на застрахования в случай на загуба на живот. Тя предвижда изплащане на обезщетени при смърт на застрахованото лице независимо дали е натъпила вследствие на заболяване и злополука.

Размерът на покритието се определя от клиента в съответствие с неговите нужди и предпочитания. Най-често ръководния принцип за избора е да се умножи годишният доход на застрахования по броя на годините, за които би желал да подсигури близките си.