Skip Navigation

Срочна застраховка "Живот"

Срочната застраховка „Живот“ е най-добрият и достъпен начин да защитите семейството си, ако Ви сполети нещо непредвидено. Тя Ви дава възможност да гарантирате днес стандарта на живот на най-скъпите си хора утре.

Застрахователното обезщетение ще замести дохода Ви за определен период от време, като даде възможност на семейството Ви да се адаптира.

Смъртта е естественият и неминуем завършек на живота, за който обикновено избягваме да мислим с увереността, че все още е твърде рано. За жалост обаче тя може да настъпи преждевременно и неочаквано и, освен емоционалния шок от загубата, да причини и сериозни финансови затруднения на близките ни за неограничен период от време.

 

Целта на срочната застраховка „Живот“ е да обезпечи семейството Ви, в случай че заради заболяване или злополука с Вас се случи непоправимото. Застрахователното обезщетение, записано в договора, ще замести дохода Ви за определен период от време, затова е препоръчително размерът на покритието да се равнява на 3 до 5 Ваши годишни заплати.

Голямото предимство на срочната застраховка „Живот“ е възможността нейният обхват да бъде разширен с множество покрития свързани със:

  • Злополуки, Заболявания и Лечение.

Това Ви дава сигурност, че можете да посрещнете непредвидимите последствия от инциденти, които биха довели до невъзможност да работите и съответно биха лишили Вас и семейството Ви от стабилност и регулярен доход.

Често задавани въпроси относно срочна застраховка "Живот"

Срочната застраховка Живот е създадена да облекчи финансовите последствия за семейството на застрахования в случай на загуба на живот. Тя предвижда изплащане на обезщетени при смърт на застрахованото лице независимо дали е натъпила вследствие на заболяване и злополука.

Размерът на покритието се определя от клиента в съответствие с неговите нужди и предпочитания. Най-често ръководния принцип за избора е да се умножи годишният доход на застрахования по броя на годините, за които би желал да подсигури близките си.