Skip Navigation

МетЛайф Грижа

Застрахователният Пакет „МетЛайф Грижа“ ще ви позволи да гледате в бъдещето с повече увереност.

Основните страхове за стандарта и начина на живот в бъдеще са свързани с това заболяване или злополука да не ни оставят без възможност за работа, доходи, лечение и достоен начин на живот.

Застрахователен пакет „МетЛайф Грижа“ се фокусира имено върху елиминирането на тези тревоги.

„МетЛайф Грижа“ ви прави финансово защитени при критични ситуации като осигурява :

  • Трайно намалена работоспособност над 50% вследствие на Заболяване или Злополука
  • Трайна нетрудоспособност над 3% причинена от Злополука
  • Финансово обезщетение при 40 различни тежки заболявания
  • Обезщетение при диагностициране на Рак
  • Специално обезщетение при диагностициране на Карцином Инситу
  • С услугата „Телемедицина“ разчитате на второ медицинско мнение от САЩ и медицински асистент, ако желаете лечение в САЩ или Германия

Всички обезщетения са валидни в цял свят 24 часа в денонощието.

Всички обезщетения за платими на застрахованото лице без необходимост от доказване на направени разходи. Средствата са на разположение на застрахования и могат да бъдат изразходвани по начина, по който намери за добре.

„МетЛайф Грижа“ е повече от здравна застраховка. Пакетът предвижда подкрепа когато разходите за лечението на тежко заболяване поставя на изпитание физическото и финансово оцеляване на пострадалия и неговото семейство.

„МетЛайф Грижа“ се предлага в 4 различни варианта, за да отговори на нуждите и възможностите на всеки.

А всеки човек, заслужава да бъде финансово защитен и да гледа в бъдещето с повече увереност и по-малко страхове.

Заявете индивидуална консултация и персонална оферта.

40 Тежки Заболявания

Застрахователното покритие 40 Тежки заболявания е пример за това, как над 155 годишният опит на МетЛайф може да работи в полза на нашите клиенти.

Покритието осигурява финансово обезщетение при изключително широк спектър от заболявания уникален за българския пазар.

Конструкцията на този застрахователен договор е такава, че той може да продължи да действа, дори след като за някое от заболяванията вече е изплатена цялата застрахователна сума.

Така максималният размер на платими обезщетения достига до 5 пъти размера на договорената Застрахователна сума.

Високата заболеваемост от онкологични заболявания, както и намаляващата възраст за тяхната проява ги правят един от най-големите страхове за повечето от нас.

Това е причината в застрахователния пакет „МетЛайф Грижа“ да са предвидени допълнителни специални обезщетения за тях.

Така се осигурява допълнителна солидна финансова подкрепа в случай на:

-       Злокачествено новообразувания -  Рак

или

-       Тежко заболяване Карцином Ин ситу