Skip Navigation

Застраховка "Злополука"

Здравите, доволни и щастливи служители са Вашият най-ценен капитал и гарант за успеха на Вашия бизнес.

Груповата застраховка „Злополука“ е здравно-застрахователен продукт, създаден за тези от Вас, които държат на грижата за своите служители и искат да им осигурят защита при тежки последствия от заболяване или злополука, които значително биха влошили качеството и стандарта на живот на тях и техните близки.

„МетЛайф“ Ви предлага разнообразни опции за покритие, включително при смърт и загуба на трудоспособност, и гъвкави схеми, съобразени с нуждите на Вашия бизнес.

Към груповата застраховка „Злополука” могат да бъдат добавени допълнителни покрития за защита при трайна нетрудоспособност вследствие на злополука.

Допълнително покритие при пълна трайна нетрудоспособност:

  • Застрахователната сума се изплаща на застрахованото лице след установяване на пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука

Допълнително покритие при частична трайна нетрудоспособност:

  • Обезщетението за частична трайна нетрудоспособност представлява процент от застрахователната сума.

Допълнителни покрития

„МетЛайф“ Ви дава възможност да включите допълнителна защита за Вашите служители към груповите планове „Живот“ и „Злополука“ в зависимост от конкретните Ви нужди и изисквания.

Финансовата сигурност на застрахованите служители може да бъде гарантирана от следните допълнителни покрития*:

  • Ежедневно обезщетение при престой в болница – застрахованият служител може да разчита на дневна сума за дните, в които е бил настанен в болница.
  • Ежедневно обезщетение при престой вкъщи след престой в болница – в случай че е одобрено изплащане на обезщетение при престой в болница, за възстановяване вкъщи се изплаща 50% от същата сума на ден.
  • Хирургическа намеса – „МетЛайф“ изплаща застрахователна сума, в случай че поради заболяване или претърпяна злополука застрахованият служител бъде подложен на оперативна интервенция.
  • Временна пълна нетрудоспособност – в случай че застрахованият служител излезе в отпуск по болест, той може да разчита на допълнително обезщетение за периода, в който е отсъствал от работа.

Телемедицина – в случай на диагностициране с някое от най-тежките заболявания, застрахованият служител може да се възползва от второ медицинско мнение на специалисти от някои от водещите болници в САЩ.

Често задавани въпроси относно Групова застраховка "Злополука"

При изготвянето на решения се вземат предвид спецификите и нуждите на всяка отделна компания. На база Вашите предпочитания могат да се обособят различни групи служители и да се подсигурят различни по обхват и размер застрахователни покрития за всяка група.

Работим с клиенти от всякакъв мащаб и предоставяме решения както за собственици на малък бизнес с 5 служители, така и на мултинационални компании с десетки хиляди слижители.