Skip Navigation

Застраховка "Живот"

Вие, като разумен и отговорен работодател, знаете, че Вашите служители са Вашата най-ценна инвестиция. Грижата за тях е грижа за просперитета на Вашия бизнес. Груповата застраховка „Живот“ е един от елементите на тази грижа. Тя осигурява защита на Вашите служители при тежки последствия от заболяване и злополука, които значително влошават качеството и стандарта на живот на тях и техните близки.

Груповата застраховка „Живот“ покрива следните рискове: „Пълна трайна нетрудоспособност“, „Частична трайна нетрудоспособност“, „Тежко заболяване“ и „Загуба на живот“.

Предимства на застрахователни защити при „Загуба на живот“ и „Пълна трайна нетрудоспособност“:

  • Осигурено покритие при предшестващи състояния.
  • Няма изключени медицински състояния освен СПИН.
  • Възможност за допълнително обезщетение за най-тежките и често срещани заболявания – рак, инфаркт, инсулт, слепота, трансплантация, кома, парализа и др.
  • Възможност за включване на допълнителни покрития при хоспитализация, хирургическа намеса, фрактури и изгаряния, временна пълна нетрудоспособност.

В случай на застрахователно събитие, довело до смъртта на застрахования служител, „МетЛайф“ изплаща еднократна застрахователна сума на законните наследници или на посочени от застрахования служител бенефициери.

За покрити рискове „Пълна трайна нетрудоспособност“ и „Частична трайна нетрудоспособност“ вследствие на заболяване или злополука застрахователното обезщетение се изплаща на застрахования служител, като при „Пълна трайна нетрудоспособност“ сумата се изплаща на 60 равни месечни вноски.

Предимства на застрахователна защита при „Тежко заболяване“:

  • Сумата може да се използва по преценка на застрахования служител за допълнителни изследвания, лечение или покриване на друг разход.
  • При одобрение на претенцията, се изплаща цялата сума без оглед сложността на заболяването, съгласно Общите условия на продукта.

Покритието при „Тежко заболяване“ предоставя еднократна сума при диагностициране на тежко заболяване, която може да се използва по преценка на застрахования служител.

Допълнителни покрития

„МетЛайф“ Ви дава възможност да включите допълнителна защита за Вашите служители към груповите планове „Живот“ и „Злополука“ в зависимост от конкретните Ви нужди и изисквания.

Финансовата сигурност на застрахованите служители може да бъде гарантирана от следните допълнителни покрития*:

  • Ежедневно обезщетение при престой в болница – застрахованият служител може да разчита на дневна сума за дните, в които е бил настанен в болница.
  • Ежедневно обезщетение при престой вкъщи след престой в болница – в случай че е одобрено изплащане на обезщетение при престой в болница, за възстановяване вкъщи се изплаща 50% от същата сума на ден.
  • Хирургическа намеса – „МетЛайф“ изплаща застрахователна сума, в случай че поради заболяване или претърпяна злополука застрахованият служител бъде подложен на оперативна интервенция.
  • Временна пълна нетрудоспособност – в случай че застрахованият служител излезе в отпуск по болест, той може да разчита на допълнително обезщетение за периода, в който е отсъствал от работа.

Телемедицина – в случай на диагностициране с някое от най-тежките заболявания, застрахованият служител може да се възползва от второ медицинско мнение на специалисти от някои от водещите болници в САЩ.

Често задавани въпроси относно Групова застраховка "Живот"

При изготвянето на решения се вземат предвид спецификите и нуждите на всяка отделна компания. На база Вашите предпочитания могат да се обособят различни групи служители и да се подсигурят различни по обхват и размер застрахователни покрития за всяка група.

Работим с клиенти от всякакъв мащаб и предоставяме решения както за собственици на малък бизнес с 5 служители, така и на мултинационални компании с десетки хиляди слижители.